Fredric Bergström - Music

Open up a Can of Wasps :

Open up a can of wasps är ett verk för vevlira och elektronik från 2017. Ett av vevlirans unika och säregna ljud är dess buzz, hizz, chien, recsegő eller knarr som det här verket bygger på. Dessa ljuden kommer från knarrstallet som ligger löst fasthållet under en bordunsträng mot ljudlådan. När vevens rotationshastighet kort ökas, följer bordunsträngen med hartshjulet en kort bit, men faller snabbt ned tillbaka och orsakar några slag, så kallade knarr, på knarrstallet. Dessa knarr används sedan av tonsättaren för att rytmisera och markera musiken, samt skapa oreda.

#tags: EAM Chamber music Hurdy-gurdy